Mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ (8H -> 20H)

Tết Trung Thu

9:30 pm

Every Wednesday from

January 16, 2013

To

February 28, 2000

Lễ hội trung thu 2016 sẽ được tổ chức ấm cúng dành cho những em nhỏ cơ nhỡ được bảo trợ bởi đại lý Bánh Trung Thu Bảo Tín